Đổi GPLX đến hạn, quá hạn

Dịch vụ cấp lại GPLX do quá hạn


I. Thủ tục hồ sơ

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29

b) Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định

d) Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn

e) 6 ảnh 3 x 4 (áo sơ mi, không đeo kính)

II. Quy định

a) Quá từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe

b) Quá từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe

c) Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng được xét đổi giấy phép lái xe

Dịch vụ cấp đổi GPLX do sắp đến hạn đổi


I. Thủ tục hồ sơ

1. Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29

2. Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định

4. Bản sao chụp GPLX (đối với trường hợp còn GPLX)

5. 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân

II. Quy định

Trong thời hạn 03 tháng, trước khi giấy phép lái xe hết hạn, người có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe được xét đổi giấy phép lái xe

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Call Now