Đăng ký học

Đăng ký khóa học

Những thông tin Quý vị cung cấp dưới đây sẽ được TEVN59 sử dụng để cấp BẰNG và viết HÓA ĐƠN. Chính vì vậy, kính đề nghị Quý vị cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác.

Học viên sẽ không được hủy lớp hay hoàn phí sau khi đã đóng phí. Tuy nhiên, nếu học viên có yêu cầu dời lớp, vui lòng thông báo cho TEVN59 trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

Call Now