Bài 11: Kết thúc

Bài 11: Kết thúc

Các bước thực hiện:

  • Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc
  • Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.

Yêu cầu đạt được:

  • Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc
  • Lái xe qua vạch kết thúc
  • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút;
  • Tốc độ xe chạy không quá: 24 km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm:

Trước khi xe qua vạch kết thúc:

a. Không bật xi nhan phải, bị trừ 5 điểm
b. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
c. Tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
d. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm
đ. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Bị truất quyền thi:

  • Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền thi
  • Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi
  • Lái xe lên vỉa hẻ, bị truất quyền thi
  • Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền thi.
Call Now