11 bài thi sát hạch

Bài 1: Xuất phát

Các bước thực hiện:Thắt dây an toàn. Xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát Khi có lệnh xuất phát ( đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan ...

Đọc thêm

Bài 2: Nhường đường cho người đi bộ

Các bước thực hiện: Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.Yêu cầu đạt được:Dừng xe cách vạch dừng quy định không ...

Đọc thêm

Bài 6: Qua đường vòng quanh co

Các bước thực hiện:Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 7.Yêu cầu đạt được:Đi đúng ...

Đọc thêm

Bài 7: Ghép xe vào nơi đỗ (Lùi chuồng)

Các bước thực hiện:Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc (đối với xe hạng B, C) hoặc khu vực để ghép xe ngang (đối với hạng D, E) Lùi để ghép xe ...

Đọc thêm

Bài 8: Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

Các bước thực hiện:Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm; Lái xe đến bài thi số 9.Yêu cầu đạt đượcDừng xe ...

Đọc thêm

Bài 11: Kết thúc

Các bước thực hiện:Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.Yêu cầu đạt được:Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc Lái ...

Đọc thêm
Call Now