Luật GTĐB

Quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ CHÍNH..
 

450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 2013

Bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lý thuyết ban hành theo văn bản số 851/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 5/3/2013 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được biên soạn trên..

Luật GTĐB: Chương I: Những quy định chung

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; QUỐC HỘI ------- Luật số: 23/2008/QH12 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt..

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow