Định hướng phát triển

1. Trở thành Trung  tâm Đào tạo nghề hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và huấn luyện kỹ năng lái xe , cải thiện tình hình, giảm thiểu tai nạn đến mức tối thiểu cho những người tham gia giao thông tại Việt Nam.

2. Mục tiêu phát triển chiều sâu, mở rộng đối tác ổn định hai chiều, góp phần đào tạo, tái đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Thiết lập hệ thống đại diện tuyển sinh, trao đổi liên kết đào tạo kỹ thuật và kỹ năng tại 64 tỉnh thành trong cả nước.

4. Phối hợp với các cơ quan báo chí, các tổ chức, các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động cộng đồng  góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow