Nghị định số 34/2010/NĐ-CP (Phần 1)

CHÍNH PHỦ ——- Số: 34/2010/NĐ-CPCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộCHÍNH PHỦ Căn ...

Đọc thêm

Luật GTĐB: Chương I: Những quy định chung

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;QUỐC HỘI ——- Luật số: 23/2008/QH12Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc ...

Đọc thêm
Call Now