Ban hành bảng giá tối thiểu tính phí trước bạ ô tô

Sở Tài chính Hà Nội vừa ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản, trong đó có ô tô.
Căn cứ theo văn bản bản số 8811/UBND-KT ngày 17/10/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bản giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản cũng như các văn bản pháp luật hiện hành cùng đề nghị của Ban Giá, Sở Tài chính Hà Nội đã có quyết định 4601/QĐ-STC ban hành nguyên tắc định giá tài sản đã qua sử dụng để làm căn cứ tính thuế trước bạ.
Căn cứ theo văn bản bản số 8811/UBND-KT ngày 17/10/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bản giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản cũng như các văn bản pháp luật hiện hành cùng đề nghị của Ban Giá, Sở Tài chính Hà Nội đã có quyết định 4601/QĐ-STC ban hành nguyên tắc định giá tài sản đã qua sử dụng để làm căn cứ tính thuế trước bạ.
Theo đó, ô tô đã qua sử dụng được tính giá trị theo thời gian sử dụng kể từ năm sản xuất (năm sản xuất được tính là 1 năm) theo tỷ lệ phần trăm giá trị xe mới cùng loại, cụ thể như sau:
Thời gian đã sử dụng Tỷ lệ giá trị
1 năm 85%
1 - 3 năm 70%
3 - 6 năm 50%
6 - 10 năm 30%
Trên 10 năm 20%

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/10/2011 và áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngoài ra, Hà Nội chưa có quy định mới cho việc có tăng thuế trước bạ đối với xe mới hay không trong khung trần 20%. 
Hiện tại, phí trước bạ đăng kí xe mới vẫn giữ nguyên ở mức 12% và sẽ phải đợi đến đầu tháng 12, khi Hội đồng Nhân dân Tp Hà Nội họp, mới có quyết định chính thức cho việc có tăng hay không.
theo dantri

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow