Bài 2: Nhường đường cho người đi bộ

Bài 2: Nhường đường cho người đi bộ

Các bước thực hiện:

Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

Yêu cầu đạt được:

  • Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm
  • Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
  • Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ

Tốc độ xe chạy không quá:

  • 24km/h đối với hạng B, D.
  • 20 km/h đối với hạng C, E

Các lỗi bị trừ điểm:

  • Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.
  • Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm.
  • Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
  • Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm
  • Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
  • Tổng thời gian thực hiện bài thi số 2 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

Bị truất quyền thi:

  • Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi.
  • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

Call Now